Za opravu úseku vedoucího zhruba od sportovního areálu po hotel Besední dům je rádo i vedení Valtic. „Byly tady až třiceticentimetrové vlny, průjezd už začínal být životu nebezpečný,“ řekl starosta Aleš Hofman.

Po novém roce pak čeká Valtické omezení větší. Ředitelství silnic a dálnic má totiž v plánu zahájit nákladnou opravu průtahu městem za osmdesát milionů korun. „Předpoklad zahájení prací je začátkem příští stavební sezony. Vše včas upřesníme,“ doplnila Trubelíková.