Odborníci ji posuzují z pohledu mikrobiologického, fyzikálně-chemického a také 
z hlediska výskytu sinic. „V lokalitách, kde byl zaznamenaný výskyt sinic, což je naprostá většina koupacích ploch v naší republice, se kontrola provádí jedenkrát za čtrnáct dní. 
V ostatních případech jedenkrát za měsíc," uvedl hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Na základě rozborů je poté lokalita označená jedním z pěti používaných symbolů kvality vody. Pasohlávecká laguna za posledních sedm let nikdy nedostala horší hodnocení než dvojku. Třetí symbol, který znamená zhoršenou jakost vody, měla laguna naposledy v srpnu roku 2007.

Aktuální i starší výsledky všech 119 sledovaných přírodních koupališť v republice jsou k dispozici na webu www.koupacivody.cz.