Dojde tím k doplnění vody v drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. „Průtoky ve vodních tocích na jižní Moravě jsou podprůměrné, na řadě míst klesají i pod dvacet procent průměrných březnových hodnot,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Cílem je dostat vodu do lužních lesů, které vlivem změny klimatu strádají. Zavodňování je důležitým adaptačním opatřením, které pomůže se zadržením vody v krajině. „Na základě žádosti Lesů České republiky jsme začali zvyšovat akumulovaný objem v soustavě nádrží Nové Mlýny zvýšením hladiny v nádrži nad hladinu zásobního prostoru. A to tak, abychom ji mohli jednorázově využít pro potřeby lesů v oboře Soutok,“ uvedl ředitel pro správu povodí podniku Antonín Tůma.

Běžnou cestou by se do lesů voda nedostala. Proto je potřeba manipulací zvýšit odtok z Nových Mlýnů až na téměř sto kubíků za sekundu. „Díky tomuto průtoku se voda z Dyje systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů dostane do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popsal Tůma.

Ilustrační foto.
S 5 promile bil matku: za týrání soud muži z Břeclavska potvrdil tři roky vězení

Odtok zvýší vodohospodáři ve čtvrtek brzy ráno. Aktuálně z nádrže proudí pro srovnání dvanáct kubíků vody za sekundu. Zvýšený odtok budou pracovníci Povodí Moravy udržovat v závislosti na přítoku do nádrže asi půl druhého dne.

Na podporu života lužního lesa tak z Nových Mlýnů vyteče asi jedenáct milionů kubíků vody „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. Požadavek od Lesů jsme obdrželi na konci února a od této doby jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního prostoru. Tuto vodu teď můžeme využít k omezení negativních dopadů sucha na lužní lesy,“ vysvětlil Tůma.

Hydrologická situace na jižní Moravě se na počátku jara nevyvíjí příznivě. Průtoky se pohybují mezi čtyřiceti a patnácti procenty dlouhodobých měsíčních hodnot. „Například Dyje má na přítoku do vodního díla Vranov má pouhých osmnáct procent průměrných březnových hodnot, Svratka ve Veverské Bítýšce je na jednadvaceti procentech a Jihlava v Ivančicích na sedmadvaceti procentech normálu,“ porovnal mluvčí Chmelař.

Skupina uprchlíků našla azyl v Základní škole Campanus.
Nucené stěhování uprchlíků v Bořeticích? Je nám jich líto, valí se kritika

Zvýšené průtoky v Dyji mají také pomoci zvýšit hladinu ve slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Moravou. Tím má dojít ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách. Vodohospodáři podle svých slov využívají zkušenosti z povodňování z předchozích let. 

„Letecké snímky z povodňováni v roce 2020 jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Vedle stále zvyšujících se teplot se zvyšuje spotřeba vody rostlinami, negativně se do spotřeby vody promítá i prodloužení vegetačního období, větrná eroze a pokles hladin podzemních vod vlivem nižších srážek a poklesu průtoků ve vodních tocích. Z environmentálního hlediska je proto povodňování největší pomocí lužnímu lesu, ale i celé oblasti pod Novými Mlýny, neboť bude zavodněna celá údolní niva s cenným systémem kanálů,“ uvedl Tůma s tím, že k povodňování z Nových Mlýnů došlo v letech 2017, 2019 a 2020.