„Pokud bych chtěla nazvat činnost tohoto vodníka pravým jménem, je to osoba parazitující na jménu břeclavského loutkového divadla,“ uvedla mluvčí loutkářů Radmila Pavelková. Podle Pánka jde o omyl a nedorozumění.

„Nevybírám na žádné divadélko v Břeclavi. Říkal jsem to panu starostovi, také panu tajemníkovi i policii. Domnívám se, že nejprve mě mluvčí divadélka měla kontaktovat a pak stížnost uveřejnit,“ namítl Pánek. Všichni jmenovaní podle něj vědí, že vybíral na své soukromé rodinné divadélko z Českého Krumlova.

Břeclavská radnice o činnosti údajného loutkáře Pánka nic neví. „S nikým takovým jsem nikdy nemluvil,“ sdělil břeclavský tajemník Dalibor Neděla. O činnosti vodníka neví ani břeclavský místostarosta Pavel Dominik, ani žádná pracovnice sekretariátů. Žádné divadelní představení Jiří Pánek v Břeclavi a okolí nikdy nepořádal. Hrát ho nikdo neviděl ani v Českých Budějovicích.

Pánek přesto trvá na svém. O jeho konání prý město vědelo. „Každý den, který jsem chodil do břeclavských ulic, jsem to hlásil na městském úřadě. Většinou sekretářkám, ale i panu tajemníkovi osobně jsem o mé činnosti řekl,“ tvrdil dál.

Loutkové divadlo, které občasný vodník Pánek udává jako své vlastní, v Českém Krumlově na úřadech neznají. „V naší evidenci jsme ho nikde nenašli. Nikdo takový u nás registrovaný není,“ uvedla Božena Kalíšková z odboru kultury a školství českokrumlovské radnice.

Nedorozumění ze strany důvěřivých Břeclavanů mohlo podle Pánka vzniknout i kvůli němu. „Možná, že jsem neřekl všude celý název svého divadla a lidé si mysleli, že je to na zdejší loutkové divadlo,“ uznal Pánek svůj podíl na vzniklém problému.

Zdůraznil, že každému, kdo se zeptal, jasně řekl, na jaké divadlo vybrané peníze použije. Jedním dechem ale dodává, že se obyvatelé i loutkáři mohli dovtípit sami. „Je to stejné, jako kdybych chodil po Liberci a ředitel jejich divadla mi vyčítal, že si lidé myslí, že vybírám na liberecké divadlo. Já všem tvrdím, že je to na moje rodinné divadlo U Hastrmana Rumpolce,“ upřesnil údajný divadelník Pánek. Jeho slova ale nikdo z oslovených nepotvrdil.

Zdeňka Savarová, Vladimír Varga