O opravu se nyní postarají vodohospodáři z Povodí Moravy. Práce potrvají do listopadu letošního roku a vyjdou na patnáct milionů korun. „Oprava vodního díla zamezí jeho dalšímu poškozování a obnoví jeho funkce, kterými je stabilizace koryta řeky a migrační propustnost vodních živočichů,“ popsal mluvčí podniku Petr Chmelař.

Oprava poškozených částí skluzu omezí také cyklisty na části cyklostezky z Hodonína do Lanžhota. Ta bude totiž uzavřená. „Objížďka je doporučena směr Tvrdonice po 43A a 44 s napojením zpět na Moravskou stezku u Hraničního přechodu Lanžhot. V opačném směru tedy sjezd na 44 u Hraničního přechodu Lanžhot a následně po 43A zpět na Moravskou stezku přes Tvrdonice,“ poradil mluvčí Chmelař.

Jak připomněl, s přípravami oprav skluzu začali vodohospodáři hned po povodni. „Provedeme opravu poškozených částí balvanitého skluzu, především rozebrané paty v zavázání do dna koryta a celé přelivné plochy objektu. Obnovíme i poškozené a vymleté opevnění koryta navazujícího na objekt balvanitého skluzu. Stabilizaci objektu i přelivné hrany skluzu zajistíme provedením nových podzemních štětovnicových stěn. A to jak v místě zavázání paty, tak v místě horní přelivné hrany. Balvanitý skluz nejprve rozebereme a následně vyskládáme do nové konstrukce,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dodal, že na středním toku řeky Moravy způsobila v říjnu roku 2020 povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v hodnotě sto čtyřicet milionů korun.