„Změny se mohou objevit v řece Dyji v úseku Nové Mlýny až k ústí Dyje do Moravy. A to konkrétně kvůli zvyšování hladiny na jezu v Bulharech. Nebude se tedy jednat o povodňovou vlnu, ale o řízenou manipulaci. Povodí Moravy totiž bude provádět kontrolu jezu a nastavovat segmentové uzávěry všech tří jezových polí,” vysvětlila a zároveň uklidnila obyvatele Břeclavska mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Jak dodala, každým jezovým polem tak postupně bude po dobu třiceti až pětatřiceti minut protékat voda, kterou za běžných okolností zadržuje hrazení.

„Zvyšování hladiny řeky Dyje bude spočívat v úplném vyhrazení a následném zahrazení každého segmentového uzávěru. Tato manipulace se bude opakovat rovnou třikrát,“ nechal se slyšet vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy Marek Viskot.

Podle jeho vyjádření mohli něco podobného pozorovat obyvatelé Břeclavska už letos v únoru. „Při prvním pokusu na jezu v Bulharech jsme zjistili, že jsou vadné snímače polohy segmentu. Proto jsme je následně vyměnili a právě dnes je nastavíme,“ vysvětlil Viskot.