Příslušníci Armády České republiky z útvaru v Bučovicích na Vyškovsku budou vypomáhat sestrám především s polohováním pacientů ve vážném stavu.

„Jsme za tuto pomoc velmi vděční. Zkušenost s pomocí už máme a byla skvělá, věřím, že i teď pro nás budou velkým přínosem,” poděkoval ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.

Podzimní procházka pražskými Olšanskými hřbitovy.
Úzkými uličkami mezi břečťanem. Podzimní procházka Olšany za příběhy zesnulých