„Momentálně žádné volné místo nemáme. Můžeme vám ale poslat formulář k přijetí. Čekací lhůta je různá a já vám teď opravdu nejsem schopna říct, jak dlouho to může trvat,“ řekla ekonomka lednického zařízení Marie Bartošová. „Nejsme moc velký domov a naše služby jsou jen základního rázu. Patří do nich třeba koupel, manikúra, pedikúra, masáže, a také holičství,“ představila tamní nabídku.

O mnoho lépe nepochodil student ani v Břeclavi. „Čekací dobu na přijetí vám neřeknu. Nejprve bych musela znát zdravotní stav klienta. Jestli je babička schopná se sama pohybovat, nebo jestli má nějaký handicap. Žádost o umístnění v domově každopádně zařadíme do pořadníku,“ konstatovala sociální pracovnice břeclavského domova Miluše Švastová.

„Potřebujeme vyjádření lékaře, co vaší babičce opravdu je a co pro ni můžeme udělat. Našim zákazníkům se snažíme co nejvíce vyhovět a poskytnout jim služby, které potřebují. V domě máme pokoje jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Jelikož ale na každém máme jen jedno sociální zařízení, je možné na pokoje umístit jen důchodce stejného pohlaví. Čekací lhůta je proto opravdu různá,“ vyjádřila se v podobném duchu také ekonomka valtického domova Vendula Maierová.

Termín, kdy by mohla babička do domova nastoupit, se Želísko nedozvěděl ani ve Velkých Bílovicích. „Jelikož jsme opravdu malý domov, máme skoro pořád plný stav. Můžete tedy čekat opravdu dlouho. Rok, dva, ale klidně i déle. Poskytujeme základní služby týkající se rehabilitace, koupání, manikúry, pedikúry a holičství. Bezmocným lidem odebíráme příspěvky na bezmocnost v plné výši,“ upozornila ekonomka velkobílovického domova důchodců Dagmar Mauerová.

Ředitelka břeclavského Domova pro seniory Dana Botková plánuje zkvalitnění služeb zařízení. Recept zná. Říká:

Zlepšení by přinesla nižší kapacita

Nabídnout důchodcům co nejlepší služby. To je cíl ředitelky břeclavského domova pro seniory Dany Botkové. V ředitelském křesle sedí již třináctým rokem, z četných zkušeností tedy ví, jakou péči zákazníci domova potřebují nejvíc. Většinu osazenstva domova tvoří ženy, mužů v domově důchodců pouhá jedna třetina.

Jak jste na tom s obsazeností lůžek domu pro seniory?

Jsme plní. V pořadníku máme asi dvě stě lidí , takže nouzi o zájemce nemáme.

Jakou má domov pro seniory kapacitu?
Momentálně je to dvě stě čtyřicet lůžek, ale chtěli bychom ji snížit maximálně na sto devadesát šest lůžek. Počet personálu bychom ale chtěli zachovat.

Plánujete do budoucna v domově i nějaké další změny?

Chtěli bychom naše služby zkvalitňovat, což ale ve stávajících prostorách bez snížení kapacity lůžek nejde. Chtěli bychom tu mít více jednolůžkových pokojů. Důvodem je hlavně to, že v posledních měsících se zdraví klientely spíše zhoršuje.

Co je příčinou tohoto trendu?
My už nemůžeme podle zákona brát lidi, kteří nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tito lidé potřebují nejen zvýšenou péči personálu, ale jsou i prostorově náročnější. Proto chceme víc jednolůžkových pokojů.

Jak funguje financování pobytu ve vašem domově?
Máme vícezdrojové financování. Asi polovinu nákladů si hradí uživatelé sami.Pokud jsou v horším zdravotním stavu, mají příspěvek na péči, který je čtyřstupňový.

Jaké další peněžní zdroje využíváte?
Dalším zdrojem je dotace z ministerstva, která je zhruba třicetiprocentní. přispívá také zřizovatel, tedy město. Kromě toho máme i vedlejší hospodářskou činnost.

Lze čerpat nějakou podporu i od Evropské unie?
Ano, taková možnost tady skutečně je. Fondy Evropské unie jsou ale zaměřeny spíše na rekonstrukce nebo vzdělávání. Město nyní usiluje o získání dotace na opravu domova. Jde o částku přesahující sto milionů korun, takže moc optimistická nejsem. Snad to dopadne dobře. Ta rekonstrukce je potřebná.

Bude zmiňované zkvalitnění služeb i finančně náročnější?
Čím je horší stav uživatele, tím je on sám přínoscem většího příspěvku. Takže by de facto platil dvakrát. Problémy zásadního rázu s tím spojeny nejsou.

Jak dlouho se čeká na přijetí do vašeho zařízení?
To je velmi problematická otázka. Podle potřebnosti se může stát, že zájemce přijmeme i do půl roku. Samozřejmě pokud splní všechna kritéria.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Jelikož je naším zřizovatelem město Břeclav, tak mají přednost břeclavští občané. Ale jinak se bere bez rozdílu. Dále záleží na zdravotním stavu. Tady se preferují a podle zákona se musí nejdříve brát zájemci s horším zdravotním stavem.

Můžete zhodnotit klady a zápory zařízení?

Především nejsem spokojena s technickým stavem budovy. Byla bych velmi ráda, kdyby se dosáhlo rekonstrukce. Největší radost mi dělá to, že si žádný z uživatelů nikdy nestěžoval na podmínky, ve kterých tu žije.