„Z místa už zmizely stromy, které byly ve špatném stavu a mohly by ohrozit bezpečnost provozu na železnici nebo pěší a přijíždějící cyklisty," uvedla Petra Holásková z vranovického obecního úřadu.

Podél asfaltové cesty nechá obec vysadit stromořadí jeřábu ptačího, které doplní ořešáky. Sjezd z hlavní silnice nově oživí stromořadí jabloní. „Dominantou budou dva duby, pod nimiž vznikne místo pro relaxaci s lavičkou. Z dalších stromů vysadíme například lípu nebo javor babyka. V plánu je i s podsadba keřů a vysetí lučního trávníku. Z mobiliáře přibudou lavičky a odpadkové koše," vyjmenovala Holásková.

Do obnovy neprostupného místa zarostlého keři poblíž železnice, ze kterého si někteří udělali smetiště, se pustili Vranovičtí. Stane se z něj parkově upravená plocha se stromy, lavičkami a odpadkovými koši pro místní obyvatele i cykloturisty­.