„Oproti cenám, které pro letošní rok stanovila společnost Vodovody a kanalizace Břeclav se jedná o úsporu přesahující tisíc korun na osobu," uvedla Dagmar Humpolíková z vranovické radnice.

Výhodu podle ní přinesl krok vedení obce ponechat si čistírnu odpadních vod ve svém vlastnictví a provozovat ji na vlastní náklady.

Současně stanovené poplatky za stočné její provoz zaplatí a ještě zbude rezerva na opravy. Není třeba platit další náklady spojené například s administrativou a zaměstnanci. Podle starosty obce Jana Helikara se také vyplatila nedávná investice do modernizace čistírny.

„Nové technologické zařízení zpracuje odpadní vodu do takové kvality, že je možné ji vypouštět zpět do přírody. Dříve se kaly vozily k dalšímu zpracování do čističek odpadních vod v sousedních obcích. A to se značně prodražovalo," vysvětloval Helikar.

I pro rok 2013 tedy platí, že obyvatelé Vranovic zaplatí za stočné měsíčně 77 korun za osobu. To je 924 koruny za rok. „Výpočet vychází ze zákonem stanovené průměrné spotřeby vody na osobu a rok, to je šestačtyřicet korun za metr krychlový. Kubík odpadní vody tedy vyjde na dvacet korun. Kdyby obyvatelé Vranovic platili stočné vodovodům a kanalizacím, přišel by je krychlový metr na 42,81 korun. To je roční úspora 1049 korun na každého obyvatele," pokračovala Humpolíková.

Platba za stočné se ve Vranovicích nezvýšila už od roku 2008. Povinnost platby se vztahuje na každého člověka pobývajícího v obci bez ohledu na to, kde je zapsaný k trvalému pobytu.

Naopak odběratelé ve většině dalších města a obcí regionu, plně závislí na společnosti Vodovody a kanalizace Břeclavi, si letos připlatí za vodné i stočné. V součtu o 2,60 koruny za kubík. Cena stočného se jen za poslední tři roky navýšila o více než sedm korun. V roce 2011 stál kubík 35,20 Kč, loni už 40,81 a letos o další dvě koruny víc.

„Naším zájmem není cenu zvyšovat, naopak se ji snažíme udržet co nejníže," obhajoval přesto kroky společnosti předseda představenstva Jaroslav Parolek.