„Byly trnem v oku každé inspekce, která školu navštívila. Oprávněně argumentovaly tím, že žáci se musí naklánět aby viděli na tabuli a křiví si tak páteř,“ uvedl ředitel školy Oldřich Vybíral.

Více než pětadvacet tun betonu museli řemeslníci odstranit z původních stropů dvou místností. Tolik ho tam nalili jejich předchůdci, když v sedmdesátých letech chtěli zpevnit původní dřevěný strop. Ten pamatuje ještě konec devatenáctého století, kdy byla postavena budova tehdejší Národní školy. Pod tíhou betonové směsi se ale strop začal prohýbat. Aby nespadl, podepřeli ho stavaři masivními sloupy. Po prázdninách už to bude jinak.

„Staví se nový strop, který zpevní železné trámy. Sloupy už nebudou potřeba,“ objasnil starosta obce Jan Helikar. Právě obec totiž opravu platí. „Podařilo se nám získat třísettisícovou dotaci od kraje. Dalšího půl milionu musíme doplatit z obecní pokladny,“ přiblížil starosta. Řemeslníci by měli školu opustit v polovině srpna.