A to podle předlohy odborné rekonstrukce vedené již dříve historičkou a etnografkou Soňou Nezhodovou.

Každý kus originál

Stárci obléknou kroj v různých barevných variantách. „Každý kus bude originální," dodala Petrásková.

Novinkou vranovických hodů v polovině srpna je i nový taneční parket z lité stěrkové hmoty.

Mimo hodové slavnosti budou mít kroje v budoucnu využití také při různých kulturních a společenských akcích. Vranovičtí je nabídnou k zapůjčení i do okolních obcí, jež chtějí zachovat sounáležitost s historickou tradicí odívání v oblasti Podbrněnska, kam obec svou etnografickou polohou patří.