Krasopisem psaný dokument popsal podrobnosti, které provázely stavbu kostela Navštívení Panny Marie ve Vranovicích, lidé se však mohli podívat i na přiložené dobové bankovky a mince.

„Pro naše potomstvo“, tak začíná dopis, jenž v červenci 1869 vložili do věže chrámu jeho stavitelé a tehdejší představitelé obce. Znovu spatřil světlo až nyní, při opravě kostela, když se klempíři dostali s lešením až k vrcholku věže.

„Materiály byly vystavené jen přes víkend, ale také jsem do kostela zavítal, abych je viděl. Byly tam i informace o tom, kdo byl v obci starostou a kdo zasedal v zastupitelstvu. Bylo to zajímavé,“ popsal vranovický starosta Jan Helikar.

Kovový, už stářím zrezivělý válec, ukrýval zcela neporušené poklady. Kromě dopisu to byl jeden gulden, stříbrný tolar, měděný krejcar a další drobná platidla z doby vlády císaře Františka Josefa. Podle restaurátora Ladislava Moravce z Vojkovic, který nalezené mince vyčistil od rzi, se jedná o běžnou hodnotu.

„Nález neobsahuje žádnou raritu, podobné bankovky a mince nacházíme při podobných objevech v regionu,“ objasnil. Nejsilnější proto zůstává dojem vranovických obyvatel z nahlédnutí do vlastní minulosti. Vzkaz svých předků už vložil restaurátor zpět do nové pozlacené makovice společně s dopisem tamního faráře Josefa Malíka a bankovkami ze současnosti.