Nenašel se nikdo z tamních obyvatel, kdo by si pamatoval, jak stoletý kříž na příjezdu do obce ze směru od Židlochovic původně vypadal. Už léta vítalo přijíždějící jen jeho torzo. V nenávratnu zmizely i jeho mramorové části. Po zásahu kameníků je teď jako nový.

„Památky jsou vizitkou každé obce, nemůžeme budovat jen nové chodníky, musíme občas věnovat peníze a úsilí směrem ke kulturnímu dědictví,” zastává názor starosta Vranovic Jan Helikar.

V nejzuboženějším stavu se nacházel právě kříž v severovýchodní části obce. Kameníci doplnili chybějící díly, obrousili kámen a obmalovali vyrytá písmena. S božími mukami to bylo jednodušší, tam si obec vystačila s vlastními silami. Zaměstnanci zasklili rozbitá okénka, provedli drobné zednické práce a stavby zalíčili vápnem.

Milion na Pannu Marii

Téměř každý den jsou také u sochy dvě stě let starého svatého Floriána k vidění restaurátoři, kteří ho zbavují letitých nánosů neprodyšných barev. V těchto dnech zaměstnanci obce staví základy, aby se socha mohla vrátit na původní místo. Potom budou odborníci pracovat na zpevňování kamene soklu i samotné sochy. Obci se podařilo na opravu Floriána, patrona před ohněm, získat sedmdesát tisíc korun z dotace ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností Pohořelice.

Do finále míří také oprava fasády a oken kostela Navštívení Panny Marie. Na tu dostali farníci milionovou dotaci z ministerstva kultury už v loňském roce. Přispěla i obec a pomohla i sbírka v kostele.

Vranovičtí mají v plánu také opravit klasicistní kapli na Ivaňské ulici. Je třeba obnovit provlhlé zdivo, v neutěšeném stavu se nachází i dvě sošky na průčelí stavby. K tomu už je zapotřebí větší objem peněz.

„Nebránili bychom se spoluúčasti některé z místních firem, tak jak je to běžné jinde ve světě. K opravené památce bychom jim pak s radostí umístili i mosaznou tabulku s poděkováním,” zvažuje starosta Helikar.

DAGMAR HUMPOLÍKOVÁ