Desítky let stará vrba rozdělila Boleradice na dva tábory. Někteří lidé si stěžují, že ničí silnici a vadí jim i padající větve. Vedení obce chce přesto strom zachovat. Proti kácení jsou i ochranáři.

„Byl jsem první, kdo řekl, aby se ten strom pokácel. Jeho kořeny ničí silnici a jen čekám, kdy mi praskne zeď u baráku, nebo naruší vodovod,“ bojí se jednašedesátiletý Václav Mrkvička. Má dům přímo naproti vrbě. Dělí ho od něj pouze popraskaná silnice.
„Nejedná se o památný strom, nemá žádné řády. Je ale i tak velmi vzácný, takže se ho snažíme zachovat,“ řekl boleradický starosta Jan Koráb. Ozvali se prý i lidé, kteří mají zájem vrbu chránit.

„Mohli by tam být jen nějaké keříky. Když už, tak to měli zkrátit o něco víc. Teď je z toho takový paskvil. Kdyby to aspoň zkrátili do ohybů,“ je přesvědčen Mrkvička. V ulici Pastýřské, kde vrba stojí, je podle něj zásadně proti jejímu zachování nejméně osm lidí. „Jednou při vichřici se musela manželka vydat do Brna. Řekla, že nebude doma spát, že se bojí,“ dodal nespokojený muž.

„Přesné stáří stromu neznáme. Nevědí ho ani odborníci. Byly náznaky, že by se měl zlikvidovat, a to kvůli mohutnému vzrůstu a kořeny vrby boří silnici,“ doplnil Koráb. Agentura ochrany přírody a krajiny však pro ni navrhla způsob ochrany, řez, který provedla odborná firma.
Boleradický starosta nicméně uznává, že podoba stromu po bezpečnostním ořezu nevypadá nijak zvlášť vábně, což je podle Korába jen dočasný stav. „Na jaře zase obroste,“ dodal.

S tím má ale Mrkvička také problém. „Bydlím tady šest let. Vadí mi i padající větve. Když ještě ten strom nebyl ořezaný, sahaly až nad naši střechu,“ postěžoval si. Vadí mu i listí, které zůstává v rýně. Musí ji prý neustále čistit. Jak říká, vedle vrby stojí ještě bříza, která by podle něj mohla v místě zůstat. Není z ní totiž prý takový nepořádek jako ze starého stromu.

Podle Jitky Novákové z brněnského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se jedná o zdravý a stabilní strom. „Z hlediska bezpečnosti nezpůsobuje žádný problém. Došlo proto na odlehčovací prořezávku a odstranění suchých větví,“ řekla Nováková. Kořeny prorážející asfaltovou silnici podle ní zřejmě nezpůsobují až tak velké problémy, aby tam nemohla jezdit auta…

Více v Břeclavském deníku v úterý 27. listopadu

Ochrana stromů a jejich prostředí

Staré stromy lze ochránit dvojím způsobem. O jednom jsme se již zmínili: ochranou památných stromů, které rostou roztroušeny v obcích a krajině. Nejčastější formou ochrany jsou chráněná území, kde stromy chráníme v jejich přirozeném prostředí. Chráněných území postupně přibývá a s nimi i prostor, kde se stromy mohou dožívat svého přirozeného věku. A s nimi i stovky druhů hmyzu a dalších živočichů. Většina chráněných území je státních, ale přibývá již území soukromých, vlastněných jednotlivci či organizacemi, které se ochranou přírody zabývají. Přibývá také dalších nástrojů ochrany stromů, ať jsou to šetrné způsoby obhospodařování lesů nebo citlivé ošetřování starých stromů v krajině.

Nebezpečí pro stromy

V lese je největším nebezpečím špatné hospodaření, ve volné krajině necitlivý rozvoj. I krásné stromy pak mohou být zničeny velmi rychle. Vzácné stromy jsou chráněny, vybrané staré stromy rozmanitých druhů také. Na jejich péči pak stát přispívá dotacemi. Stromy v lese většinou chráněny nejsou, jen nejvzácnější území jsou chráněna plošně – přírodními rezervacemi. Ale v lesích je spousta starých, cenných stromů také mimo rezervace. Lesy České republiky vyhlásily program na monitoring takových stromů, víte-li o nějakém, ozvěte se lesnímu hospodáři. Dalším rizikem pro staré stromy je pak věk, stromy přirozeně stárnou a chceme-li prodloužit věk těm chráněným, je třeba je ošetřovat.

Občanská sdružení a stromy

Řada nevládních neziskových organizací se věnuje ochraně lesa. Sázejí místně příslušné stromky, pečují o chráněná území, vykupují cenné porosty a zabraňují investičním záměrům či hospodářským zásahům, které devastují lesy. Jejich činnost je významná, ale zatím nepůsobí ve všech zalesněných oblastech. Některé organizace se zapojují do správních řízení, v nichž lze zamezit kácení stromů v krajině či obcích, jiné tyto stromy do krajiny vysazují a tím ji zkrášlují.

Jak ovlivnit kácení stromů

Moderní metodou, jak ovlivňovat například kácení stromů v obci jsou takzvaná správní řízení. Příslušné občanské sdružení, které má ochranu přírody ve stanovách, musí poslat obecnou žádost na pověřenou obec. Ta je potom povinna spolek informovat o všech správních řízeních, která mohou narušit složky přírody či krajinu. Občanské sdružení má pak právo být jedním z účastníků takového řízení. Může se odvolávat proti špatným rozhodnutím a činit další kroky k ochraně stromů nebo kousku zachovalé přírody.

Zákony chránící stromy

Především dva zákony upravují zacházení se starými stromy. Zejména je to zákon 114/92 sbírky (Zákon o ochraně přírody a krajiny). Týká se jednak stromů, které rostou mimo les, dále také chráněných území, kde najdeme spoustu krásných stromů. Druhý z nich (Lesní zákon č. 289/95 Sb.).se věnuje hlavně stromům v hospodářských lesích.

zdroj: nadacepartnerstvi