Se stávající navrhovanou variantou mají problémy zástupci některých obcí a některé spolky. Připomínky k projektu mají také úředníci z ministerstva životního prostředí.

Železničáři mají podle závěru zjišťovacího řízení doplnit a aktualizovat některé dokumenty, aby mohli usilovat o získání kladného posudku EIA o vlivu stavby na životní prostředí.

Ilustrační foto.
Kde v Brně bude terminál pro rychlé vlaky? Město se Správou železnic se shodují

Plánovanou vysokorychlostní trať kritizovali v Modřicích. Obavy vyjádřují především obyvatelé Brněnské ulice. Rychlovlaky mají jezdit v blízkosti rodinné zástavby.

„Zcela chybí posouzení dopravního významu a přínosu záměru pro společnost. Absentuje tak i odůvodnění potřebnosti záměru. Oznámení také zcela nedostatečně a ve svém důsledku chybně vyhodnocuje zvukovou zátěž po dokončení stavby, a to konkrétně zejména pro situaci v Brněnské ulici a jejím okolí," upozorňoval předseda spolku Pro Modřice Miroslav Novák.

Rajhradským zase vadí především to, že v podstatné části města má vést nová trať otevřeným zářezem. „A dojde k rozdělení krajiny na menší celky," podotkl nedávno rajhradský starosta František Ondráček.

  • Podívejte se, jak je to s úsekem Modřice - Šakvice
Zdroj: Youtube

Zástupci Správy železnic se nyní podle vyjádření mluvčího Dušana Gavendy s obsáhlým dokumentem a závěry zjišťovacího řízení seznamují. „Připomínky směřují k doplnění studií v oblasti ochrany přírody, krajiny a lidského zdraví. Připomínky směřující k technickému návrhu jsou podobné těm, které zazněly na sérii veřejných prezentací i při jednáních se zástupci obcí," sdělil Gavenda.

Správa železnic podle Gavendy reakce spolu s projektantem průběžně vyhodnocuje a případně do projektu zapracovává. „Po prvním nastudování uložených podmínek pro další přípravu stavby nepředpokládáme zásadní posun plánovaných termínů," oznámil mlučí železničářů.

Chování mostních konstrukcí mezi Šakvicemi a Vranovicemi při rychlostech do dvou set kilometrů v hodině otestovaly dynamické zátěžové zkoušky. Podzim 2022.
Vysokorychlostní trať kolem Brna: obavy z hluku, v připomínkách chtějí tunel

Železničáři mají na základě zjišťovacího řízení zpracovat hlukovou studii s návrhem opatření, která zajistí nepřekročení hygienických limitů.

„Bude v ní mimojiné zohledněno prodloužení do obce Rakvice včetně návrhu protihlukových opatření; u klasické trati bude zohledněn jak stávající stav, tak stav výhledový, a to jak v souběhu se záměrem vysokorychlostní trati, tak i mimo souběh, tedy stávající vedení trati," uvedl zpracovatel závěrů zjišťovacího řízení Miroslav Rokos z ministerstva životního prostředí.

Vzniknout musí rovněž studie, která se zaměří na rizika znečišťování ovzduší po dobu stavebních prací. Trať má být v provozu počátkem třicátých let.

Podrobnosti k trati mezi Modřicemi a Rakvicemi

  • navrhovaný úsek vysokorychlostní trati má 45 km
  • maximální provozní rychlost bude 320 km/h
  • začátek v brněnské části Horní Heršpice, kde se napojuje na železniční uzel Brno
  • součástí projektu je modernizace stávající stanice v Modřicích
  • u Rajhradu je navržen hloubený tunel o délce 1 350 metrů
  • dominantním prvkem úseku bude kilometr a půl dlouhý most přes oblast Vranovický a Plačkův les
  • na celé trati mají být nádrže zabraňující vzniku bleskových povodní a protihlukové stěny