„Hodina začne lehkou rozcvičkou, nácvikem tanečních prvků a výukou tanců i písní, které k nim patří,“ přiblížil lektor Jaroslav Švach. Cílem kurzu je, aby byli tanečníci po jeho absolvování schopní si zatančit na lidových zábavách nebo besedách u cimbálu. Hodiny se konají vždy od půl osmé do devíti hodin večer. Tanečníci si s sebou mají nosit cvičební úbor a vhodné přezůvky.