Posudky, které si nechal vypracovat kraj i investor, se přitom k elektrárnám rozhodně nestaví odmítavě. „Vliv na životní prostředí je významný, jen co se týče ptactva. Ostatní vlivy jsou minimální, v případě narušení krajinného rázu přímo sporné,“ uvedl ředitel firmy Ekoaudit, která vypracovala dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí na žádost investora, Jiří Procházka.

Podle posudku, který pro potřeby kraje vznikl ve společnosti Investrprojekt, by měl investor dodržet několik podmínek. Například je nutná změna územního plánu, zastínění pohledu na elektrárny či minimální dopad na vinice.
Už tu čekáme, přírodu vám nedáme! Přírodní park ano, větrný ne! Jedna řada vrtulí zničí celé údolí! To jsou jen některé ze sloganů, které vymysleli odpůrci elektráren. Někteří z nich vytvořili občanské sdružení Za malebné Kloboucko. „Nezaprodávejme krajinu cizím investorům, kterým je zcela lhostejná. Viniční tratě jsou kulturním symbolem regionu. Zamýšlenými stavbami by byly narušené,“ prohlásil jeden z odpůrců Ladislav Grabovský.

Investor, firma MBBF Viventy česká, považuje obavy ze zhyzdění krajiny za zbytečné. „Víme o negativním postoji některých obyvatel. Slevili jsme dokonce z původních požadavků tak, abychom jejich obavy zmírnili,“ tvrdil zástupce Viventy Filip Havlíček. Místo původních osmi vrtulí mají u Klobouk stát pouze tři, navíc vysoké ne původních sto pět, ale jen osmdesát metrů.

Kloboucký starosta Zdeněk Bobek se zatím k problému nevyjádřil. „Rozhodli jsme se počkat, právě až budeme znát názory občanů. Zastupitelstvo je ze dvou třetin nové, ještě nemělo čas vše pořádně probrat,“ vysvětlil. Podle informací Deníku je na rozdíl od minulého zastupitelstva, které bylo elektrárnám nakloněno, většina současných zastupitelstvů proti. „V Kloboukách je ale i poměrně početná skupina lidí, kteří záměr podporují. Na projednání ale přišli asi jen čtyři a neměli kuráž promluvit,“ dodal Bobek. Odmítavý postoj zaujaly také obce v sousedství. „V návrhu územního plánu máme nové rodinné domy. Lokalita s výhledem na Ždánický les by byla vrtulemi znehodnocená,“ vyjádřil se starosta Borkovan Karel Urban.
Připomínkové řízení potrvá do příštího týdne, pak vydá kraj doporučení. Konečné rozhodnutí ale bude na stavebním úřadu Klobouk, který musí stavbu schválit.