Jejich budoucnost je tak nejistá. O výstavbě sice nakonec rozhoduje příslušný stavební úřad, většinou ale dá na stanovisko krajských úředníků. Těm se nelíbí především to, že by osmdesátimetrové stožáry příliš narušily okolní krajinu, uvedl úřad ve stanovisku, jež zveřejnil na internetu. Podobné výhrady měly ke stavbě také některé okolní obce a občanská sdružení. Elektrárny by zásobovaly několik tisíc lidí.