„Ponechané části jsou útočištěm hmyzu ve všech vývojových stádiích a proto je takzvaná mozaiková seč základním principem při údržbě travních porostů," uvedl Jan Miklín ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Sečení bylo v režii místního zemědělce, spolupracoval s Občanským sdružením Lužánek. „Na Pohansku zvolil nepravidelné obrazce," zmínil Miklín.

Další hektary luk v oblasti Soutoku, o které se starají jiní správci, jsou pokosené kompletně, což je podle Miklína pro hmyz katastrofa. „Dohola posečená louka neskýtá hmyzu ani potravu, ani úkryt," podotkl.