„Určitá skupina se vymkla jisté morální pokornosti a učinila věc, která může svým způsobem vzácnou krajinu poškodit. Je to součást památkově chráněné krajiny. Podle mého názoru bohužel nebyly respektovány tři zákony – vodní, zákon o památkách a zákon ochrany přírody a krajiny,“ sdělil Vybíral. Příslušní odborníci začali podle něj mnohem méně vnímat důležité souvislosti a nevzali v potaz názory obyvatel, kteří v okolí rybníka žijí.
Vybíral se zamýšlí rovněž nad tím, proč se nepřihlédlo k varováním lidí, kteří problematice rybníků a vodního hospodářství rozumí.

Inspekce: Posudek hned tak nebude

Brno/ Správnost postupu Agentury ochrany přírody a krajiny v případě letošního letnění Nesytu zjišťuje i Česká inspekce životního prostředí. Už zadala zpracování odborného posudku soudnímu znalci v oblasti ochrany přírody – Richardu Fajnovi. „Je to velmi složité. Možná bude nutné dlouhodobější sledování, třeba i v příštím roce,“ řekla inspektorka oddělení ochrany přírody Anna Provinská. (tof)

Co je to letnění rybníků? K čemu je dobré?

Letnění znamená ponechání rybníků bez vody po celé nebo část vegetačního období a také důležité meliorační opatření. Účinky jsou podobné jako při zimování, ale mnohem pronikavější, protože rybniční dno zůstává vystaveno intenzivním účinkům slunce, větru i změnám teploty.
Hlavní význam letnění spočívá v ozdravění dna jeho důkladným prokysličením, rozložením škodlivých látek, zničením škůdců, parazitů a zárodků chorob účinkem slunečního záření. Dále pak vezvýšení úrodnosti zlepšením půdní struktury, dokonalým vysušením a provzdušněním dna a mobilizací živin. Příznivým dopadem je i snižování zabahnění organickým bahnem urychlením jeho rozkladu a zničení některých nežádoucích měkkých porostů a vláknitých řas. Významné je rovněž obnovení příznivých podmínek pro činnost užitečných mikroorganismů ve dně.
Během letnění je vhodné osít dno rybníka například travními směskami. Podle délky a rozsahu rozlišujeme letnění úplné – rybník je na suchu po celé vegetační období, letnění zkrácené – rybník je letněn jen po část vegetační doby a letnění částečné – letní se pouze rybniční okraje. Podle způsobu využití rybníka rozlišujeme letnění bez osetí, s osetím bez sklizně (zelené hnojení) a s osetím a se sklizní.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody