„Vychovatelé žili jen pár metrů od knížecích dětí. Věnovali se jim prakticky po celý den. Výchova to byla poměrně tvrdá," začal svůj výklad ke skupině návštěvníků tamní průvodce Marek Sítek.

Ve třetím prohlídkovém okruhu pro letošní sezonu otevřeli nově tři pokoje vychovatelů. „Je to pracovna, pokoj pro posezení a odpočinek a ložnice. Jsou hned u pokojů dětí. To proto, že vychovatel je měl na starost prakticky čtyřiadvacet hodin denně," potvrdila průvodcova slova kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

O děti se podle ní starali většinou vysokoškolsky vzdělaní, bezúhonní lidé. Ale vždy jen jeden. Někdy muž, jindy žena. Jejich soukromé pokoje byly více než střídmé.

„Vybavení bylo jednoduché. Lichtensteinové si potrpěli spíše na vnější okázalost. Nábytek je původní. Z druhé poloviny devatenáctého století. Vytáhli jsme jej z depozitáře," vysvětlila Holásková.

Pracovna s psacím stolem a několika skříněmi, ložnice s postelí, zrcadlem, kamny a nočním stolkem, několik drobných exponátů a obrazy dětí nebo již dospělého knížete Johanna II. To jsou lákadla, která ve druhém patře zámku doplnila pokoje princů a princezen a početnou sbírku loutek. V chodbě je i ruční výtah.

Kastelánka se zmínila také o každodenním životě a výchově dětí. „Od útlého věku se učily jazyky. Samozřejmě němčinu, pak angličtinu, francouzštinu, někdy i latinu. Dále psaní, základy matematiky, ale i malování a hru na hudební nástroj. Holčičky se věnovaly dívčím pracím, chlapce zase od dětství vedli k vojenství. Nebyly to úkoly vždy pouze pro vychovatele. Na zámek přicházeli i odborní učitelé," podotkla kastelánka.

Podle ní tam panoval pevný režim. „Vstávalo a snídalo se v určitou hodinu, pak začala dopolední výuka. Vychovatelé byli většinu času po boku dětí. Ale ty měly i své soukromí," ubezpečila Holásková.

Knížata dbala i na regionální výchovu svých potomků. I proto na zdi pokojů vychovatelů zavěsili tvůrci interiéru vyobrazení lidových oděvů a krojů.

Návštěvníci se včera zajímali o výchovu dětí i o to, jak si vychovatelé vytahovali výtahem nahoru do druhého patra jídlo či kávu.

„Něco na tom je, že z knížecích dětiček vyrostli většinou vzdělaní a chytří lidé. Ne jako dnes – lemplové," vyjádřila se jadrně výletnice z Jizerských hor.

PŘEMYSL SPĚVÁK