S člověkem má bobr evropský pár společných rysů. Je monogamní a tvoří si vlastní obydlí k obrazu svému. Jenže právě kvůli tomu proti bobrům brojí zejména správci řek či majitelé staveb poblíž vody, kde zvířata žijí.

Lidé na Břeclavsku pravděpodobně získají novou možnost, jak „řádění” bobrů omezit. Pomoci by jim měla nová výjimka z pod pera úředníků odboru životního prostředí Jihomoravského kra­je.

O co přesně jde? Pro ochranu lidského majetku půjde zbořit bobří hráze nebo zasypat nory.

„V posledních dvaceti letech bylo zaznamenáno plošné šíření bobra evropského, který je zvláště chráněným živočichem. V současné době osidluje řeky, malé vodní toky nebo rybníky, které se nachází v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině nebo v blízkosti lidských sídel. Dochází pak ke střetům mezi zájmy vlastníků a zákonnou ochranou bobra,” zdůvodnila navržení výjimky vedoucí úřednice Anna Hubáčková.

Po celý rok

Ruce si mne například vedení Povodí Moravy. Zatímco v minulosti museli žádat o zvláštní výjimku a na schválení čekat třeba dva měsíce, nyní by se proces měl výrazně urychlit.

„Dříve jsme mohli zasáhnout v období od března do dubna a od srpna do konce září. Teď by to mělo být možné po celý rok. Stačí nahlásit, že do biotopu zasáhneme,” řekla mluvčí vodohospodářů Veronika Slámová.

Zoolog Jaroslav Hyjánek s možností preventivních kroků proti zamezení škody způsobených bobry souhlasí. „Jejich činnost totiž může negativně ovlivnit také populaci jiných chráněných zvířat,” sdělil Hyjánek.

Počty bobrů v posledních letech stoupají a podle Hyjánka tomu tak nejspíš bude i nadále. „Narazit na místa, kde sklouzávají do vody nebo na ohlodané kmeny stromů není už žádná vzácnost. Věřím, že zásahy nebudou v rozporu s ochranou a dojde na ně tehdy, kdy ochrana nebude přesahovat míru poškození majetku,” řekl zoolog.

Vodohospodáři souhlasí. Násilné a zbytečné zásahy do života zvířat odmítají. Například srovnat hrázky, bobří domky v korytu řeky, hodlají hlavně tehdy, pokud by hrozilo prosakování vody k blízkým stavením.

Ušetřené miliony

„Toto jsme řešili na Nových mlýnech. Voda se totiž kvůli hrázkám vzdouvá a přelévá jinak, než by měla. Díky výjimce bychom mohli také ušetřit miliony korun. Kvůli bobrům se totiž musí stavět třeba ocelové stěny, aby nedošlo k protržení hrází,” vzkázala mluvčí.

Oprávněný zásah proti vodním živočichům má zamezit také řadě stížností, které se na úředníky Jihomoravského kraje valí od zemědělců.

„Škody, které jsme zaznamenali, lze rozdělit na konzumaci plodin, poškození trvalých porostů nebo škody na nesklizených zemědělských plodinách, kdy v důsledku stavby hrází dochází k podmáčení sousedních pozemků,” dodala Hubáčková.

Pokud nedojde ke komplikacím, výjimka začne platit za dva měsíce.