Stavební práce potrvají v úseku dlouhém asi šest set metrů přibližně půl roku. „Budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi v délce 133 metrů, na kterou naváže stavba zcela nové protipovodňové zdi v délce 377 metrů," přiblížil mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Současný stav opatření v oblasti Komenského nábřeží nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by tam mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku. Předpokládané náklady jsou deset milionů korun.

Nemocnice Břeclav.
Břeclav: Nemocnice má ambulanci paliativní medicíny. Je jednou z prvních v kraji

Při přípravných pracích vodohospodáři odstraní osmnáct stromů z přibližně šest set metrů dlouhého nábřežního úseku. „Bez jejich odstranění by nebylo možné protipovodňovou ochranu Břeclavi dokončit," podotkl Chmelař.

Polovinu z těchto stromů vodohospodáři dle moderních postupů při ochraně životního prostředí využijí na vytvoření broukovišť v Podivíně. Na místo vykácených stromů vysadí nové stromy, mezi kterými budou zejména vrby a duby.

V roce 2019 dokončilo Povodí Moravy stavbu protipovodňových opatření Břeclavi. „Aby byla protipovodňová ochrana obyvatel města kompletní, je třeba dokončit protipovodňová opatření na Komenského nábřeží," doplnil Chmelař.