Jako na tankodromu si připadá několik desítek zahrádkářů, kteří mají své pozemky za poštorenskou Fosfou. Velké díry, které tam pravděpodobně vznikly při projíždění těžké techniky, se podle manželů Nešporových stávají opravdu nebezpečné.

„Měsíčně tudy projedeme aspoň šedesátkrát. Jezdí sem spousta nákladních aut. Některá do pískovny a další se pak objevovala u železničního přejezdu kvůli jeho opravě. Hrozně nám ničí cestu, a tím pádem i auta,“ byla nešťasná Jiřina Nešporová z Poštorné, která netuší, komu cesta patří.

„Nevím, jestli je cesta opravdu naše. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu,“ vysvětlil ředitel Lesního závodu Židlochovice Lesů České republiky Tomáš Blaha. Jak nám ale potvrdil jiný zaměstnanec státního podniku, který však chtěl zůstat v anonymitě, jedná se o jejich účelovou silnici.

Příjezdová cesta je z části tvořená panely. Na ni pak navazuje i silnice třetí třídy, po které se dá k zahradám také dostat. Po ní vede i jedna z cyklotras. „Pro kola i auta je to hrozné, nejspíš bychom tam auto kvůli ostré břidlici zničili úplně,“ doplnila Nešporová.

„Panelová cesta naše není, ta patří Fosfě. Pod správou máme štěrkovou cestu. Je pravda, že ji neudržujeme. Asi ji budeme muset zase spravit, ale bude to opět štěrková cesta,“ potvrdil špatný stav silnice vedoucí břeclavského střediska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Ladislav Hádlík.

Jak dodal, správa připravovala projektovou dokumentaci v rámci příhraniční spolupráce na zpevnění cesty, ale protože Fosfa nechtěla s panely nic dělat, projekt museli zastavit.

„Pozemky souvisejí s úložištěm starých odpadů. V současné době plníme veřejnou zakázku mezi naší společností a ministerstvem financí, která počítá s jejich sanací. K tomu využíváme i tuto cestu, a proto jsme nepodpořili změnu ve veřejnou silnici,“ vysvětlil personální ředitel Fosfy Petr Brichcín, který uvedl, že sanace skončí v roce 2019, kdy by se dalo jednat o dalších opravách cesty.

O špatném stavu cyklotrasy ví i břeclavský starosta Dymo Piškula. „Jednou za půl roku tyto cesty kontrolujeme. Největší problémy se snažíme upravit, byť cesty nejsou naše a není to úplně správné,“ přislíbil zlepšení na lichtenštejnské stezce.

„Pokud je skutečně cesta poškozena technikou od stavební firmy, která pro nás opravovala přejezd, bude zcela určitě uvedena do původního stavu. Otázkou zůstává, jaká další nákladní auta tuto cestu pravidelně či občasně využívají,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla s tím, že v projektech se vždy počítá s následnou obnovou přístupových cest.