Na nižší úrodě se podle ředitele Okresní agrární komory Břeclav Ladislava Sečkáře podepsalo sucho. Navíc panují obavy z dalších dešťů, při kterých hrozí zaplísnění obilnin, což by mohlo mít za následek jejich horší kvalitu.

Pokud by naopak vydrželo ještě alespoň týden slunečné počasí, mohlo by být prakticky po žních. Kombajny pak ještě za několik týdnů vyrazí do později setého jarního ječmene. Jak to na polích vypadá, se byli podívat přímo v terénu poslanec Jiří Petrů a senátor Jan Hajda.

Za doprovodu předsedy zemědělského družstva v Bulharech Antonína Osičky sledovali postup žňových prací u Bulhar, kde zemědělci finišovali se sběrem slámy z dvousetpade­sátihektarové­ho pšeničného pole.