„Podmínkou je, aby podíl regionální práce na výrobě byl stoprocentní.To znamená, že výrobek musí být kompletně vyrobený na území Jihomoravského kraje,“ vyzvedl jeden zhlavních předpokladů účasti ředitel Okresní agrární komory vBřeclavi Ladislav Sečkář.

Soutěž spodtitulem Zlatá chuť jižní Moravy je rozdělena do dvanácti kategorií. Patří mezi ně například pekárenské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné produkty, maso a masné výrobky, ryby a rybí produkty, ovoce a zelenina, mražené výrobky, ale inealkoholické a alkoholické nápoje kromě vína. „Ocenění nemůže dostat žádný nezpracovaný výrobek. Výjimkou je ovoce a zelenina, které budou posuzovány individuálně,“ podotkl Sečkář.

Ten věří, že se do soutěže vhojné míře zapojí také potravinářské firmy a zemědělci zBřeclavska. Uzávěrka přihlášek, které mají firmy posílat na adresu regionální Agrární komory na Kotlářské ulici vBrně, je pátého února. Vyhlášení výsledků je plánováno oměsíc později jako součást odborné konference na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě.