„Mikulovské informační centrum je tím nejdůležitějším článkem propagace našeho města a okolního regionu. Za dobu své existence se stalo jedním z nejlepších turistických center v republice, což dokládá mnoho získaných ocenění," uvedl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Dosud posledním ohodnocením je titul nejoblíbenějšího centra Jihomoravského kraje za rok 2012, kdy TIC Mikulov uspělo mezi 34 centry jižní Moravy. Ještě vyšší ocenění, republikový titul, získalo „Ticko" v roce 2004.

Organizace vznikla v krátce po rozdělení Československa. Zakladatelem a provozovatelem bylo občanské sdružení Adonis.

Úspěch s šálkem

Od roku 2011 je obecně prospěšnou společností se třemi stálými zaměstnanci, v sezóně se její řady rozrostou o dalších pět pracovníků. Centrum je otevřeno celoročně a hospodaří s rozpočtem zhruba jeden a půl milionu korun.

„Začínali jsme pár let po revoluci v malé místnosti v budově Chráněné krajinné oblasti Pálava. V této době se turistická informační centra budovala hlavně kvůli zahraničním turistům ve velkých a hodně navštěvovaných městech, řada tuzemských turistů na tuto službu nebyla vůbec zvyklá," vzpomínala na začátky provozu vedoucí centra Marcela Koňáková.

Běžnou náplní „íček" je prodej upomínkových předmětů, vstupenek a průvodcovské služby.

Centrum lze v Mikulově najít na tamním Náměstí.