Zároveň se usmívá nad, podle jeho slov, změnou názoru současných představitelů. „Ti samí nás totiž v roce 2010, kdy jsme zprávu za předchozí čtyři léta vydali my, kritizovali. Byla z toho aféra. My to dělat nebudeme, protože si myslíme, že představení práce lidem je na místě," sdělil Piškula Břeclavskému deníku.

Místostarosta Jaroslav Parolek (ČSSD) podobná slova odmítl. Ve srovnání s brožurou Pro Regionu nepokládá aktuální výroční zprávu za předvolební materiál. „Pouze souhrnné informujeme o tom, co jsme udělali. Něco sice vychází v měsíčníku Radnice, ale nezahrnuje to všechny oblasti," sdělil Parolek.

Výroční zprávu za rok 2013 vytiskla stejná společnost jako loni. Pochází z Frýdku Místku. Výsledek mohou lidé získat na městském úřadu u mluvčí Elišky Windové. „Díky tomu, že náklady byly do padesáti tisíc korun, mohli jsme oslovit několik firem, aby nám daly nabídky. Zvolili jsme stejnou tiskárnu jako loni. Díky tomu, že jsme ponechali stejný grafický vzor, dostali jsme ještě slevu," řekla mluvčí. Větší důraz je nyní na internetové formě. Pro srovnání. Zástupci Pro Regionu na konci svého dlouholetého působení v několika koalicích nechali vytisknout dokument, v němž se ohlíželi za posledními čtyřmi léty a zároveň největšími investicemi od roku 2000. Cena? Dvě stě třicet tisíc korun. Náklad? Dvanáct tisíc kusů. Na sklonku minulého volebního období za to od opozice včele s nynějším starostou Oldřichem Ryšavým schytali vlnu kritiky.

Tu nyní Piškula vrací za vynechání ekonomických dopadů pro příští rok, kdy se promítnou ztráty příjmů z hazardu, vyšší náklady na provoz koupaliště a úvěr na vznik dopravního terminálu. Brožura mapující předchozí rok uvádí hospodaření s přebytkem. „Jde o dopady, které bude řešit až nové vedení," upozornil Piškula. Místostarosta Parolek naopak reagoval, že stav města předají v příznivém stavu.

Souhrnnou zprávu za čtyři volební roky připravují rovněž v Mikulově. Lidé do ní mohou nahlédnout, k dispozici je však zejména pro nové složení zastupitelstva. Pro rychlejší zorientování. (liv)

Zpráva 2013

Počet výtisků: 300 kusů

Rozsah: 66 stran

Náklady města: 45 tisíc korun bez DPH

Náklady na jeden výtisk včetně grafického zpracování: 150 korun

Co obsahuje: přehled investic, příspěvkových organizací, městských představitelů, komisí, hospodaření, dotací či vyhlášek

Kde lze získat či nahlédnout: městský úřad či internetové stránky Břeclavi