Už jste si zvykl, že vás lidé oslovují pane řediteli?

Je to pro mě zatím netradiční, ale ano, zvykl jsem si.

Povězte, proč jste chtěl šéfovat břeclavské nemocnici?

Nastupoval jsem sem v den jejího otevření, tedy její první etapy. V této chvíli jsem neurolog, ale tehdy jsem nastupoval jako intenzivista. Za uplynulých pětadvacet let má nemocnice za sebou určitý vývoj. Vzhledem k tomu, že ji mám za svoji, jsem chtěl nabídnout schopnosti a zkušenosti k jejímu dalšímu rozvoji.

Berete to jako splacení dluhu?

Život lékaře je vázán na praxi. S touto nemocnicí jsem skutečně spjatý od začátku. To, co mi dala po stránce odborného růstu, jí chci teď splatit. Prací na nejvyšším postu.

Až dosud jste jako primář neurologie měl podřízené „pouze" na svém oddělení, nyní jsou vašimi podřízenými všichni. Jaký chcete být ředitel? Budete pes?

(úsměv). Ne, pes určitě ne. Chod nemocnice by měl být řízen a propočítán. Je třeba zjistit, kde jsou rezervy, ztráty, kde je nemocnice šizena, kde jsou její plusy a minusy. Podíváme se na všechny činnosti, které tady děláme. Je třeba využít všech možností, které přináší peníze. Zároveň se ale podíváme také na místa, kde peníze vydáváme. Zaměříme se rovněž na chování personálu, což bylo v poslední době mediálně propírané téma. Na této úrovni je také co zlepšovat.

Je rozdíl, když se na chování personálu dívají například politici takříkajíc z venku, a když to sleduje zaměstnanec nemocnice zevnitř. Měl jste jako lékař skutečně dojem, že bylo v tomto směru něco špatně?

Lidé, včetně všech pracovníků ve zdravotnictví, nejsou samozřejmě stejní. Ke kvalitě medicínské patří také kvalita lidská. Nelze říci, že bychom neměli co zlepšovat. I ten nejlepší může udělat špatný krok, ale je to výjimka. Zlepšovat se lze na všech úsecích v téměř jakékoliv činnosti. Platí to i pro nás.

Jste připraven, že budete muset sáhnout i k nepopulárním rozhodnutím a všem se nezavděčíte?

Zavděčení se všem není možné. Motivační způsob řízení je velmi příjemný. Mnohdy jsou ale motivační prvky rychle zapomenuty. U nás nastoupí také stránka sankční. To tady doposud nebylo využíváno. Populární to nebude, ale k řízení patří cukr i bič.

Lékař Jiří Jurník se stal ředitelem břeclavské nemocnice. Už dříve jste říkal, že vám sice zůstane několik lékařských služeb, jinak svoji dosavadní práci ale utlumíte. Nebude vám pravidelnější kontakt s pacientem chybět?

Budu víc v saku a nad papíry. V tuto chvíli by měl být post ředitele obsazen na plný úvazek. Od pondělí je vedením neurologického oddělení pověřená doktorka Bajková. Nyní dodělávám v rámci elektrofyziolo­gických laboratoří plán objednaných pacientů, do konce ledna totiž nebylo jasné, kdo ředitelem bude. Už nejsem primářem neurologického oddělení, budu se ale spolupodílet na službách ústavní pohotovostní služby. Tam kontakt s pacienty mít budu a budu ho mít rovněž v soukromé ordinaci v Mikulově. Pokud bych se vyjádřil v procentech, ředitelování budu dělat na devadesát devět procent.

Až jednou z postu zase odejdete, v jakém stavu budete chtít zanechat nemocnici svému nástupci?

Nemocnice se potýká s několika problémy. Je mezi nimi například personální nouze. Na trhu práce není nabídka volných lékařů ani nelékařského personálu. Nemocnice je sice mladá, ale za pětadvacet let zestárla. Stav technologií není ve výchozím bodu. Nemocnice má také dluhy. Z dostupných zdrojů je zřejmé, že v posledních letech končila ve ztrátě. Pro první období je otázka vyrovnaného rozpočtu a umořování dluhu utopií. Půjde o rovnou červenou čáru.

Co dál?

Nemocnice byla koncipována na pět set osmdesát lůžek. Teď je jich čtyři sta devatenáct. Z toho je jich asi čtyřicet na jednotce intenzivní péče. Měl by tedy být prostor pro další. Chci získat všechny informace z monitorování stavu a následně rozjet jednání se zdravotními pojišťovnami, jakou lůžkovou kapacitu by byly schopné nasmlouvat po stránce ošetřovatelské. Domnívám se, že by měl být prostor i pro lůžka sociální. To se týká zejména nemocí ve staří. Nedávno v nemocnici vzniklo iktové centrum v rámci akutní léčby cévních mozkových příhod. Na jiné straně je ale celospolečenský problém s demencí a neurodegenera­tivními onemocněními. Nemocnice by měla v budoucnu poskytovat péči akutní, ošetřovatelskou a od prvního dubna otevřeme lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné intenzivní péče.

Vraťme se ještě k personálnímu problému. Čím chcete dostupné lékaře přilákat do Břeclavi?

Veškerá lůžková pracoviště jsou akreditovaná pro vzdělávání, umožňují proto nástup absolventů, kteří se mohou připravovat k atestacím. Setkal jsem se s dotazem, jaký budou mít úvazek. Jinde to nemusí být běžné, ale tady je lékař vždy zaměstnán na plný úvazek. Padla také otázka, zda budeme novým lékařům bránit v atestacích. Ne, nebudeme nikomu skládat překážky.