„Do Hustopečí jezdíme obvykle na slavnosti mandloní a vína, ale už podruhé jsme přijely i na burčák. Chtěly jsme si udělat dámskou jízdu, vyšlo počasí, tak jsme tady,“ usmívala se s kamarádkami středního věku z Olomoucka a Hodnoníska Marcela Pabišková.

Zdroj: Martin Moštěk

Zrovna ochutnávaly první burčák v jednom z mázhausů. „Je tu vždycky příjemná atmosféra, milí lidé a dobré jídlo. Burčák je dobrý, budeme ochutnávat dál,“ plánovala. Kdo chtěl na chvíli uniknou z ruchu na náměstí, vypravil se třeba do sklípku v Turhandlích, jak místní říkají ulici Na Hradbách. „Často jezdíme za přáteli do Rakvic a tentokrát jsme se náhodou dozvěděli o slavnostech tady v Hustopečích, tak jsme se zajeli podívat. A jsme spokojení,“ řekla nad sklenkou vína Hana Varnava z Liberce.

Osmého Svatováclavského běhu lednicko valtickým areálem se účastnllo 159 malých i dospělých běžců.
Pro zdraví i dobrou věc. Běh od Nového dvora přilákal sto šedesát startujících

Sobotní program slavností začal tradičním slavnostním a zábavným zasedáním Burčákové unie. Do ní pořadatelé každým rokem přijímají zástupce dalších měst. Letos přijela delegace z Tachova.

Jak se posléze diváci dozvěděli ze zprávy o stavu Burčákové unie, tvoří ji už přes sedmdesát měst ze tří kontinentů a čítá na patnáct milionů obyvatel, a to zejména proto, že před několika lety pořadatelé do unie přijali indickou metropoli Dillí.

Zdroj: Martin Moštěk

Odpoledne prošel městem pestrý průvod, letos včetně císaře Maxmiliána II., protože Hustopeče letos slaví 450 let od povýšení na město právě císařem Maxmiliánem v roce 1572. Zábava na náměstí i v mázhauzech pak pokračovala do pozdních večerních hodin.