Navrhovatel žádal zrušení srpnového rozhodnutí o registraci kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů Pro Horní Věstonice kvůli nedodržení zákonných postupů při podání registrace. V návaznosti na to chtěl vyhlásit zvolení jejích kandidátů za neplatné. „V prvním případě byl návrh podán opožděně. Je nutné tak učinit do dvou pracovních dnů od doručení rozhodnutí, což se nestalo,“ zdůvodnil předseda senátu David Raus.

Stěžovatel se obrátil na soud až dvanáctého října. V důsledku toho podle Rause starosta obce neporušil volební zákon.

Vítězné sdružení volilo přes 54 procent voličů a v sedmičlenném zastupitelstvu by mělo mít pět křesel. Po jednom mandátu získala sdružení Změna pro obec a Pro Horní Věstonice, jehož kandidátku stěžovatelé u soudu napadli.