Nyní se tento úsek nachází v procesu EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. „Pokud vše půjde hladce, schválení EIA předpokládáme v letošním roce," sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Plánovaná vysokorychlostní trať zasahuje do katastru dvaceti měst a obcí včetně Brna. Dotýká se také evropsky významné lokality Vranovický a Plačkův les. Dotčené strany si mohou do 19. ledna poslat k projektu připomínky. A podle starostů, které oslovil Deník Rovnost, se k tomu chystají.

Po obchvatu Žebětína tamní obyvatelé léta volají. Jeho výstavba však nabere zpoždění.
Přípravy na obchvat brněnského Žebětína: další průtahy a návrat o tři roky zpět

Námitky k projektu připravují ve spolupráci s právníkem a odborníkem na životní prostředí například v Rajhradu. „Nejsou vyřešeny věci, které se týkají vibrací. Je to hodně obecný dokument. Nejsou tam vypořádány naše obavy, které jsme měli," komentoval rajhradský starosta František Ondráček.

Zdroj: Youtube

Co vadí městům a obcím v okolí

Rajhradským vadí především fakt, v podstatné části města má vést nová trať otevřeným zářezem. „A dojde k rozdělení krajiny na menší celky. Uvidíme, jestli budeme úspěšní," doplnil Ondráček.

Zástupci Správy železnic v oblasti Rajhradu počítají s tunelem v délce téměř jednoho kilometru, který bude podél stávající ulice Stará Pošta procházet mezi oblastí rodinných domů a průmyslovou zónou. Podle rajhradského starosty je to však málo. Chtějí, aby na území města vedla v celé délce trať pod povrchem, v tunelu.

Obavy ze stavby vysokorychlostní trati mají také v nedalekých Přibicích. Připomínky zpracovávají ve spolupráci s vedením Vranovic. Trať má být totiž na pomezí katastrů obou obcí. Přibičtí zastupitelé už dříve přijali usnesení, ve kterém trvají na tom, aby celá trasa ve vzdálenosti do dvou kilometrů od obydlené části obce byla zahloubením do terénu. „Usnesení platí," potvrdil přibický starosta Miroslav Effenberger.

Majitelka cukrárny si prostory ponechá pro pořádání vlastních rodinných oslav.
Rodinná cukrárna v Brně po dvaatřiceti letech končí, majitelka chce jít studovat

Projektanti železničářů ale trať podle Effenbergera navrhli přesně naopak, než se s Přibickými domlouvali. „Přišlo nám, že je to úplný výsměch pro naši obec a naše obyvatele. Řekli jsme jim, že nebudeme žádným způsobem ovlivňovat vedení trasy, ale jediné, co jsme žádali, aby trať nebyla na náspu. V nejvyšším bodě mezi Přibicemi a Vranovicemi je ale v náspu, místo aby byla v zářezu," komentoval starosta.

Navýšení hlavní silnice

Hlavní silnice mezi Vranovicemi a Přibicemi by se měla zvedat o devět metrů. „Už tak je tam dost vysoký kopec, když se přijíždí od Vranovic do Přibic, a kdyby se měla silnice ještě zvedat… Nevidíme důvod, proč by výškové umístění nemohlo jít dolů. Když bude trať na náspu, bude nejenom vidět, ale hlavně slyšet. Hluk se ponese neuvěřitelným způsobem," má obavy Effenberger.

Most spojující břeclavskou místní část Poštorná s centrem města je v havarijním stavu. Na opravu čeká roky. Poslední termín avizovali státní silničáři na letošní rok.
Most mezi Poštornou a Břeclaví je na hranici životnosti. Oprava má začít letos

Plánovanou vysokorychlostní trať kritizují také v Modřicích. Obavy vyjádřili především obyvatelé Brněnské ulice. Rychlovlaky mají jezdit v blízkosti rodinné zástavby. „Aktivně se připravujeme na námitky EIA pro koridor vysokorychlostní trati," řekl Deníku modřický obyvatel Miroslav Novák.

Podle zástupců Správy železnic je trasa vysokorychlostní trati směrově stabilizovaná v celé délce tak, aby vždy plně respektovala platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. „V rámci dopracování se však zapracovávají dílčí návrhy obyvatel a samospráv a prověřují se detaily řešení vzešlé z diskuse s veřejností," zmínil Gavenda.

Úsek mezi Modřicemi a Šakvicemi je podle Gavendy technicky téměř dokončený. Odborníci dolaďují už jen drobnosti, jako například úpravy některých místních cest spojených se stavbou vysokorychlostní trati. „Na úsek mezi Šakvicemi a Rakvicemi zpracováváme technické řešení, kdy se ještě řeší výškové uspořádání trati, podjezdy anadjezdy, technologické budovy a další součásti tratě. Příprava druhého úseku ale velmi rychle pokračuje vpřed a předpokládáme, že bude do poloviny tohoto roku ve stejném stavu zpracování jako úsek Modřice-Šakvice," nastínil mluvčí Správy železnic.

Zahájení stavby v roce 2026

Po získání pravomocného rozhodnutí EIA, tedy kladného hodnocení pro vliv stavby na životní prostředí, začnou výkupy pozemků pro stavbu vysokorychlostní tratI. Majitele pozemků v úseku Modřice-Šakvice však už železničáři kontaktovali a představili jim postup majetkoprávního vypořádání. „Očekáváme, že budeme stavět ještě v tomto desetiletí – optimisticky předpokládáme zahájení stavby už v roce 2026 nebo 2027, podle postupu při povolování stavby. Zprovoznění potom předpokládáme na počátku třicátých let," informoval Gavenda.

Parta nadšenců chce obnovit okolí Mlýnského rybníka nedaleko kempu Apollo mezi Lednicí a Břeclaví.
VIDEO: Velký návrat? Mlýnský rybník u Břeclavi má lákat k rekreaci jako kdysi

Odhadované náklady jsou přibližně třicet miliard korun a kromě stavby vysokorychlostní trati zahrnují také přeložku konvenční železnice mezi Popicemi a Pouzdřany, dále kompletní přestavbu stanice Modřice nebo částečnou úpravu stanice v Šakvicích.

Podrobnosti k trati mezi Modřicemi a Rakvicemi:

  • navrhovaný úsek vysokorychlostní trati má 45 kilometrů
  • začátek v brněnské části Horní Heršpice, kde se napojuje na železniční uzel Brno
  • součástí projektu je modernizace stávající stanice v Modřicích
  • u Rajhradu je navržen hloubený tunel o délce 1 350 metrů
  • dominantním prvkem úseku bude kilometr a půl dlouhý most přes evropsky významnou oblast Vranovický a Plačkův les
  • na celé trati navrženo několik retenčních nádrží zabraňujících vzniku bleskových povodní a řada protihlukových stěn a zemních valů

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bílá oáza v Brně. V Jundrově udělali unikátní běžkařskou trať

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov