K rozporu dochází především v otázce dopravního zatížení příjezdových silnic a případného vybudování nových cest do této lokality. „Poradní orgány rady města projekt nedoporučily k realizaci, pokud investor na své náklady nevybuduje novou obslužnou komunikaci. Ne že investor slízne na konci zisk a odnesou to lidé, kteří v lokalitě bydlí, a město nakonec vybuduje silnice ze svého rozpočtu samo," obrátil se na vedení s výtkou opoziční zastupitel z ODS Libor Sadílek.

Vedení města se však hájí, že zatíženost přilehlých ulic bude v budoucnu i při stoprocentním zastavění plochy průměrná jako další ulice ve městě. „Členové stavební komise byli pozváni na veřejné projednávání studie. Došlo i na otázku, kudy budou projíždět stavební auta. Všechny poznatky jsou zahrnuté v projektu, a to včetně finanční kalkulace úpravy vozovky na náklady investora," reagovala starostka Hana Potměšilová.