Až jsme lidi naučili odpad třídit, máme jim teď říct: Házejte to zase na jednu hromadu? Ptá se udiveně starosta Přibic František Stankovič. Nelíbí se mu, že po Novém roce bude zřejmě obec za odvoz roztříděného odpadu muset připlácet.

„Takový scénář skutečně hrozí. Potvrdila nám to brněnská firma Ave, která se stará o naše odpadové hospodářství. Tvrdí, že papír ani sklo nikdo nechce. Vůbec nevědí, co s nimi budou dělat,“ vyjádřil se Stankovič.

Přibičtí letos zaplatili za odvoz komunálního odpadu čtyři sta šedesát tisíc korun. Za vytříděné plasty, sklo a papír, na které mají po obci rozmístěné kontejnery, pak čtyřicet tisíc. Uložení recyklovatelných surovin ale nestálo obec ani korunu. Zaplatila ho firma, která je vykoupila.

„Podle Ave se odbyt vytříděného odpadu stále zhoršuje. Zatím ho odváží, ale současně řeší, co dál. Nevylučují, že po Novém roce uložení tříděného odpadu zpoplatní,“ zopakoval Stankovič, který si jinak spolupráci s brněnskou firmou pochvaluje.

Snížení zájmu o vytříděné odpady řeší také velkopavlovická společnost Hantály, která se stará o odpadové hospodářství ve většině měst a obcí břeclavského regionu. „Na poslední schůzi jsme konstatovali, že za papír už nikdo nic nedá, a také finanční výhody za ostatní tříděný odpad jsou pryč,“ uvedl místopředseda představenstva Jiří Teplý.

Společnost stoprocentně vlastněná obcemi a městy Břeclavska přesto nebude ceny za tříděný odpad příští rok navyšovat. „Utáhneme to, nebudeme od měst a obcí vybírat nic navíc. Zvládneme to i bez navyšování poplatků,“ potvrdil Teplý, že ceny za komunální i tříděný odpad zůstanou pro akcionáře Hantálů i v roce 2009 stejné.

„Plastový odpad budeme dál vozit na třídící linku do Hodonína, byť finanční výhody budou někde jinde. Rozhodně ale nebudeme plasty vykládat na skládku a zasypávat zeminou. Odběratele máme také na papír, i když za něj zřejmě nikdo nebude chtít platit. Je naší povinností starat se o odpad v obcích. Nemůžeme říct akcionářům: Tak si to nechte,“ pokračoval Teplý.

Ani místopředseda představenstva společnosti Hantály si ale netroufá odhadnout, co bude dál. „Poptávka po recyklovatelných odpadech se snižuje. Zájem přestává mít například Čína,“ všiml si.

„My jsme měli minulý týden jednání s provozovatelem sběrných surovin ve městě. Avizoval, že běžným občanům bude brát papír už jen zadarmo. Podnikatelé by dokonce měli platit poplatek za likvidaci,“ přiblížil nové poměry v Pohořelicích tamní starosta Josef Svoboda. Ten se obává, že mnozí lidé přestanou papír do sběrny vozit a budou jej místo toho cpát do kontejnerů, což může způsobit městu problémy.