Břeclavský starosta Dymo Piškula, který v minulosti působil i ve funkci přednosty okresního úřadu, má jasno: rozdělení republiky na čtrnáct krajů bylo šlápnutím vedle. „Obávám se, že pokud neskončí pražský centralizmus, zásadních změn k lepšímu se nedočkáme,“ maluje čerta na zeď starosta Břeclavi.

Jak hodnotíte činnost Jihomoravského kraje, pod který už devět let spadá i Břeclavsko?
Obecně kraje jsou svou velikostí moc malé na to, aby vytvářely nějakou velkou samostatnou jednotku. Krajů je moc, je to nekompatibilní v rámci Evropské unie, netvoří to ani přirozené regiony.

Někteří lidé i starostové volají po obnově okresů. Je to cesta správným směrem?

Vytvoření okresů a zrušení krajů by bylo velmi nešťastné, pokud by se měly vrátit okresy, tak jedině v rámci spolkového zřízení. Vytvářet okresy v krajském systému nelze, kraje by ztratily kompetence.

Co konkrétně by případné spolkové zřízení přineslo a jak by mělo vypadat?
Čechy, Morava, Slezsko a samostatná Praha – to jsou přirozené regiony. Ubylo by úředníků, výkon státní správa by byl daleko levnější. Navíc tyto regiony by si mohly dělat i nějakou regionální politiku. Byl by to kompatibilní region v rámci Evropské unie.

Co vyčítáte krajskému uspořádání nejvíce?
Když například Jihomoravský kraj žádá o evropské peníze, je vázán spolupráci s Vysočinou. To je úsměvné. Tyto regiony mají totiž úplně jiné požadavky. Ale obávám se, že pokud v republice neskončí ten tvrdý pražský centralizmus, žádných změn k lepšímu se nedočkáme.