Josef Kmenta provozoval v Mikulově osm let vývařovnu pro důchodce. Ta sídlila v budově, kterou si pronajal od města. Radnice ale chtěla soukromníkovi zvednout nájem. Na to však muž nepřistoupil a s městem ukončil smlouvu.

„Budovu jsem měl pronajatou s tím, že veškeré zařízení bylo moje. Najednou za mnou přišli z radnice s novou smlouvou, která pro mě nebyla odpovídající. Proto jsem ji nepodepsal a nájem jsem vypověděl,“ vysvětlil Kmenta, co ho vedlo k ukončení smlouvy. Dodává, že už je v důchodovém věku a nemá zapotřebí se s někým dohadovat.

Důchodci si pro obědy chodili pravidelně. Kmenta dokonce na vlastní náklady rozvážel obědy do okolních vesnic. Podle slov jeho dcery Renaty Švédové má bohužel město zřejmě s budovou v Kapucínské ulici jiný záměr.

„Chtěla jsem po otci vývařovnu převzít a dokonce jsem nabídla větší nájem. Otec platil necelých pět tisíc korun. Nabídla jsem o dvacet procent víc s tím, že při sto padesáti obědech denně mi nemůžou dát nájem nějakých osmnáct tisíc korun,“ popisovala Švédová.

S tím ovšem při prvním výběrovém řízení neuspěla. „Nesouhlasili s mým návrhem. Dokonce za mnou ani nikdo nepřišel a neřekl proč. Nedomluvili se se mnou na žádných podmínkách. Mezitím se uskutečnilo druhé výběrové řízení, aniž bych měla vyjádření k tomu prvnímu,“ postěžovala si Švédová. Dodává, že byla jediná, kdo o pronájem budovy žádal, a upozornila přitom starostu na to, že ji nemůžou spojovat s restaurací. „Podle mě radnici nejde o to, že důchodcům vaříme, záleží jim jen na tom, aby z budovy vytěžili co nejvíc,“ myslí si.

Mikulovský starosta Rostislav Koštial s jejím tvrzením nesouhlasí. „Kmenta vypověděl nájemní smlouvu bez toho, že bychom zvyšovali nájem. Potom jsme teprve vyhlásili výběrové řízení na nového provozovatele. Město netrvalo na tom, aby v objektu byla právě vývařovna. Je nám jedno, k jakému účelu bude budova sloužit. Nájem byl velmi nízký a nedosahoval ani padesáti procent ceny, která je běžná. Proto jsme se rozhodli, že se obvyklé částce musí nájem alespoň přiblížit,“ vysvětlil starosta. Podotkl, že město nemůže jednomu nájemci dělat úlevy a druhým ne.