Listina se do dnešní doby nedochovala v originále. Její text je zachovaný je v opise z patnáctého století, zaznamenaném v Kodexu privilegií cisterciáckého velehradského kláštera. „Mezi svědky je v textu latinské listiny z 25. ledna 1222 uvedena řada významných lidí, mimo jiné i Jindřich z Pohořelic, jehož označuje vydavatel listiny, markrabě Vladislav Jindřich, přímo za svého kaplana," přiblížil Maráz.

Podruhé se stejný Jindřich objevuje v textu latinské listiny olomouckého biskupa Roberta z roku 1222, která se dodnes dochovala v originále. „Podle historických souvislostí ji je možné datovat před 12. srpen roku 1222," zmínil Maráz. Jindřich je tam označovaný za faráře z Pohořelic.

Náhle zemřel pohořelický farář Jaroslav Svoboda.
Náhle zemřel pohořelický farář Svoboda: Bude nám chybět, zní z města

V roce 1222 se v Pohořelicích nejspíše nacházelo jen lokálně významné rozvinuté sídliště s dobrým ekonomickým i strategickým potenciálem. „Pohořelice v té době ale ještě nemůžeme vnímat jako plně rozvinuté středověké město se všemi atributy a právy," nastínil Maráz.

Představitelé Pohořelic si chtějí významné výročí připomenout v letošním roce několika akcemi. „Spojili jsme se se Sokolem, který slaví sto let. Každý měsíc i častěji bude nějaká větší akce," řekl pohořelický starosta Miroslav Novák.

Jako každý rok se budou konat i Slavnosti města, které připadají na červen, a budou v historickém duchu. „Na začátku června bude i galavečer. Letos jsme neměli ples, který jsme kvůli covidu zrušili," ozřejmil Novák.