Jedná se o bimetalovou pamětní minci vstupu České republiky do Evropské unie v nominální hodnotě dva a půl tisíce korun se zlatým středem a stříbrným mezikružím z roku 2004 a o stříbrnou minci v nominální hodnotě deset německých marek s vyobrazením olympijských kruhů z roku 1972. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových mince na základě opatření policie, neboť pocházely z odhalené trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se o ně žádný oprávněný majitel nepřihlásil v zákonem stanovené lhůtě, připadly v souladu se zákonem do vlastnictví státu,“ vysvětlila mluvčí úřadu Jana Rennerová.