S rozhodnutím o vzniku chráněné krajinné oblasti nebo menších územích pomůže rozhodnout nová socioekonomická studie, která posoudí klady a zápory obou řešení na samosprávy místních obcí. Pokud by vznikly jenom menší chráněná území, zahrnovaly by jen třetinu oblasti, která je součástí mezinárodně chráněné sítě Natura 2000.

Oblast soutoku Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů v České republice, který se vyznačuje mohutnými starými duby.

Kolony a uzavírky v Břeclavi,  ilustrační foto.
Půl roku oprav. V Břeclavi rozkopou centrum města a opraví silnici v Poštorné

MAGDA DUHONSKÁ