Atmosféra nelehké doby, jež začala před sto lety, je v Hustopečích zachycená díky pamětem vrchního rady Dvořáka: „První průvody narukovaných českých otců a synů, které byly vyprovázeny matkami, ženami a dětmi, podobaly se spíše průvodům pohřebním než průvodům hrdinů, jedoucím brániti svou širší vlast. Všeobecně se myslilo, že vycvičená a výborně vyzbrojená vojska rakouská i německá za dva měsíce pobijí půl světa a válku vyhrají."

Většinu odvedenců z Hustopečska povolali do řad moravského pěšího pluku číslo 99 se sídlem ve Znojmě.

Na balkánské, východní a italské frontě našlo smrt třiaosmdesát mužů z Hustopečí a tisíc sto mužů z dalších obcí v okolí. „Těmto obětem věnujeme pietní akci, která se koná v předvečer stého výročí zahájení první světové války," pozvala Soňa Nezhodová z hustopečské galerie.

První část pietní akce začne v neděli ve dvě hodiny odpoledne na hustopečském městském hřbitově. Tam dojde k odhalení pamětní desky padlých. Poté přečtou jména zabitých zástupci sousedních obcí. Druhá část se uskuteční v sedm hodin večer v hustopečském kostele svatého Václava a svaté Anežky České, kde bude vzpomínce na padlé vojáky patřit koncert komorního orchestru Musica Nova. „Ten přednese oratorium Josepha Haydna: Sedm posledních slov Vykupitelových," řekla Nezhodová.

Mrtvým vojákům věnují vzpomínku také ve Valticích. V neděli od čtyř hodin odpoledne se na tamním hřbitově uskuteční žehnání pamětního kříže. Akt provede vojenský kaplan 102. průzkumného praporu České republiky Jaroslav Zoubek.

Událost pořádá Československá legionářská jednota Valtice, místní římskokatolická farnost a město.