Úpravy na železnici umožní vést do Hustopečí přímé vlakové spoje z Brna po břeclavské trati a také zajistí větší vytížení daného úseku.

Lidem odpadne při cestě do krajského města a zpět přestupování. Nyní musí cestující přesedat v Šakvicích.

Elektrifikace je jedním ze tří menších projektů, které mají posloužit zlepšení regionální dopravy v Jihomoravském kraji. Těmi dalšími jsou Boskovická spojka a obnova zrušené trati Hrušovany u Brna Židlochovice.

Zástupci SŽDC předpokládají schválení studií proveditelnosti elektrifikace tratě a stavby Boskovické spojky ministerstvem dopravy a výběr optimální varianty do konce pololetí. „Poté se zahájí příprava obou staveb samostatně. Územní rozhodnutí bychom chtěli mít do roku 2016, projekt stavby v roce 2017," upřesnil časový harmonogram Illiaš.

Projekty v Šakvicích a Hrušovanech podle něj výrazně prodraží nutná přestavba kolejiště, protože při vzniku koridoru v devadesátých letech se nepočítalo s tím, že by tam odbočovaly přímé vlaky z Brna.

Spojení mezi krajskou metropolí a Hustopečemi je dlouhodobým problémem Integrovaného systému. Do Brna nevede z Hustopečí ani jeden přímý autobusový či železniční spoj.