Alespoň v to tedy doufá vedení Hustopečí. Tamní zastupitelé na posledním zasedání odsouhlasili přerod nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zcela tím otevřeli bránu pro vstup soukromého investora, který může získat nemocnici do pronájmu. Krok Hustopečským už posvětili také úředníci z ministerstev zdravotnictví a financí.

„Jmenovali jsme znalce, který ocení movité věci pro účel vkladu do základního kapitálu akciové společnosti. Zároveň jsem dostal za úkol svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, přibližně do měsíce. Za účasti notáře tam společnost oficiálně založíme," říkal hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Ministerské povolení

Společnost bude ve stoprocentním vlastnictví města. Dohlížet a starat se o její chod budou zvolení zástupci. Jméno předsedy představenstva zatím chybí. K výběru teprve dojde.

„Naším cílem je, abychom akciovku pronajali strategickému partnerovi a naší náplní bude spíše jen kontrolovat, jak se nájemci daří a jestli dodržuje všechny podmínky," sdělil starosta.

Od roku 2001, kdy vedení Hustopečí převzalo nemocnici do správy, jde díky právní proměně o jednu z nejvýznamnějších chvil její historie. „Jakmile se domluvíme s některým z nájemců, půjde už o krok revoluční. To bude něco zcela nového," doplnil Kuchynka. Do Hustopečí v minulých dorazila také potvrzení z ministerstev, které musely záměr vedení města povolit.

Při převzetí do svého majetku se totiž někdejší představitelé radnice zavázali, že nemocnici neprodají a nepronajmou po dobu pětadvaceti let. „Můžeme ji pronajmout za účelem dalšího provozování zdravotnického zařízení, což je další z poměrně důležitých kroků," zmínil starosta.

Opoziční zastupitelka za Sdružení nestraníků Hana Potměšilová má jasno: na zachování nemocnice se Hustopečští shodnou napříč stranami. „Jakou formu to má mít, jestli právě akciovka nebo s.r.o či vymyslet nějakou úplně jinou možnost, nevím. Nejsem ekonom ani jasnovidec. Faktem ale je, že co se teď děje, byla momentálně jediná schůdná cesta. Město peníze nemá a každý měsíc je provoz nemocnice ztrátový milionem korun. Bez vstupu strategického partnera není šance nemocnici udržet," je přesvědčená zastupitelka. Zároveň upozornila, že se při jednáních nedostalo na služby, které by nemocnice měla dále nabízet. „Chceme, aby byla zachovaná stávající obslužnost. To znamená interna či jednodenní chirurgie," poznamenala Potměšilová.

Názory oslovených lidí na důležitost nemocnice pro Hustopeče a okolí se různí. Jedni na jistotu dostupné první pomoci nedají dopustit a chtěli by ji zachovat i přes ekonomické ztráty, jiní se obracejí na další zdravotnická zařízení.

„Pokud je potřeba, jezdíme do Brna. Co jsem totiž slyšel od známých, není v Hustopečích vybavení na nějakou dlouhodobější péči. Dobré je to možná pro starší lidi na základní ošetření, my ale opravdu míříme vždy na Brno," reagoval například vinař František Trčka ze sousedních Starovic. (liv)