Podle něj se někteří z pracovníků dostali do tíživé sociální situace. „Bydlí na různých ubytovnách za mnohem větší peníze, než budou platit tady," podotkl Piškula.

Ubytovaní mají k dispozici společné sociální zařízení 
a společnou kuchyňku. Podmínkou je dodržování ubytovacího řádu a zákazu kouření. Nájemné se bude ubytovaným strhávat přímo 
z jejich platu. Jestliže se novinka osvědčí, je vedení organizace připravené k dalším přestavbám.