Radikální obnovy se mají dočkat pastviny a louky v některých částech chráněných území. Ta jsou mimo jiné na Pálavě a v Národních přírodních památkách Dunajovické kopce a Pouzdřanská step. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zamýšlí v příštích letech využít peníze z operačního programu Životní prostředí. „Pokud nám žádost vyjde, výrazně to pomůže se zajištěním péče o lokality, které to potřebují," uvedl botanik Petr Slavík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Řádově jde o desítky milionů korun.

ŠKODA PRO CYKLISTY

Peníze poslouží především k likvidaci náletových dřevin. „To se dneska dělá jen příležitostně. Závisí to na rozpočtu. Když je peněz málo, téměř se to nedělá," zmínil Slavík. I proto získávají na důležitosti práce dobrovolníků, kteří se v posledních letech zaměřili třeba na Pouzdřanskou step.

Ta je jednou z dominant Pouzdřan. „Je vidět už z dálky. Turisté se na ni ani neptají, většinou jsou dopředu nachystaní rezervaci navštívit. Jen je škoda, že ji navštěvují pouze pěší, od cyklistů je odtržená," sdělil starosta Pouzdřan Miroslav Šmarda.

Silně ohrožený katrán tatarský je k vidění na Pouzdřanské stepi. Zdroj: Archiv AOPK ČR

I přes snahy o omezení se množství náletových dřevin stále zvyšuje. „Jsou tam ještě pořád zbytky akátu, ale třeba i kříženec třešně křovité a višně. Samotná višeň je nízká křovina a poměrně vzácná, naopak kříženec je vzrostlejší a agresivně se šíří. Velký problém, se kterým jsme si doteď neuměli poradit, je lékořice. Dřívější obyvatelé Pouzdřan ji pěstovali a zůstala tam. Prorůstá do travních porostů a obtížně se likviduje. Ani herbicid nám zatím moc nepomáhá," přiblížil Slavík.

Práci ochranářů sleduje i Roman Paulík z Břeclavi. „Vítám snahu zbavit těchto míst náletových dřevin typu nebezpečného akátu a třeba i břízy," řekl Břeclavan.

Likvidací náletů ochranáři chtějí vytvořit příznivé podmínky pro vzácné druhy rostlin a živočichů, které by jinak postupně zmizely. „Podstatná je obnova travinné vegetace pastvou a sečením do lepší kondice, abychom ji pak mohli udržovat i za menší peníze," zmínil Slavík.

Pročištění přírody má na pastviny přilákat více ovcí. „Pasou se tam i dneska, ale méně, než bychom chtěli. Pastevců, kteří mají více zvířat, je v poslední době málo," doplnil Slavík.

Více pasoucích se ovcí může přilákat i více turistů, hlavně rodiny s dětmi. „Bylo by to fajn. V dnešní době už lidé nevidí často ovce volně na pastvinách. Zvlášť na jižní Moravě," sdělila Tereza Ištvánková z Lužic na Hodonínsku.

Na Pouzdřanské stepi se daří i panonskému stepnímu trávníku.Zdroj: Archiv AOPK ČR