Biocentru, které by mělo vzniknout na okraji města, bude vévodit rybník a mokřad. Pokud vše půjde tak, jak by mělo, mohlo by se s pracemi na jeho vytvoření podle slov tamějšího místostarosty Zdeňka Karbera začít už příští rok v létě.

„Dopadlo to pro nás výborně. Peníze jsme získali a projekt tak dostal zelenou. Biocentrum Zahájka vznikne v trati, která se jmenuje Rybníky. Je to místo, kde předtím, než se začaly pozemky kvůli pěstování cukrové řepy vysušovat, byly právě rybníky. To je asi dvě stě let zpátky,“ vysvětlil Karber a naznačil tak, že nápad na uskutečnění takovéhoto projektu ve Velkých Pavlovicích rozhodně nevznikl pouhou náhodou.

Znamená to tedy, že Velkopavlovičtí navrátí lokalitu původnímu účelu. „Jedním z důvodů také je, že rybník a mokřad, který vznikne kolem něj, zadrží vodu v krajině. A to je v dnešní době důležitá věc. Pozemky, na nichž kdysi rybník byl, totiž pravidelně zaplavuje spodní voda,“ poznamenal místostarosta s tím, že projekt, který se drží územního plánu, souvisí s udržováním biokoridoru v krajině.

Dá se tedy předpokládat, že obnovením a uskutečněním projektu se do lokality navrátí původní rostliny a živočichové, kteří tam po staletí sídlili.
„Biocentrum bude sloužit i pro potěchu lidského oka. Lidé tam budou moci chodit a díky informačním tabulím se také dovědí, jací živočichové tam žijí, jaké rostliny tam rostou, jak vypadají a samozřejmě také něco bližšího o nich,“ popsal Karber a vyjmenoval, jaké nezbytnosti musejí tamější před samotným uskutečněním projektu zařídit.

„V této fázi budou probíhat veškeré úřední formality. Je to tedy otázka několika měsíců. Pak vypíšeme výběrové řízení na dodavatele. Přesto všechno si myslíme, že pokud vše dobře půjde, v létě příštího roku by se mohlo biocentrum začít budovat,“ zamyslel se místostarosta.

A na jaké ploše se vlastně biocentrum Zahájka na okraji Velkých Pavlovic bude rozprostírat? „Není to žádná závratná plocha. Musíme si uvědomit, že v některých místech bude rybník hlubší, jinde mělčí. Každopádně řádově bude vodní hladina velká zhruba tři a půl hektaru,“ odhadoval Karber.