Sběrný dvůr slouží obyvatelům obce rok a půl. Pro jeho zřízení se rozhodli ve druhé vlně osamostatňování obcí od společnosti Hantály spolu se Starovicemi a Uherčicemi. Náklady na odpad se díky němu daří snižovat.

„S jednotlivými odpady se totiž dá obchodovat. Železo i papír se prodá dál, s roztříděným plastem či sklem zase není takový problém jako se směsným odpadem. Lidé efekt sběrného dvora vnímají pozitivně a snaží se poctivě třídit," zdůraznil Drbola.

Podobně to viděl i Marek Hovězák ze Staroviček. „Máme supermoderní sběrný dvůr monitorovaný kamerovým systémem, kde můžou občané ukládat veškerý vytříděný odpad zdarma. Cena za svoz odpadu je na letošní rok nejnižší v regionu i díky němu. Třídění odpadu tu totiž máme na nejvyšší úrovni," mínil muž.

Vedení měst a obcí může letos díky rozhodnutí vlády zvýšit základní poplatek za svoz odpadu z původních pěti set až na tisíc korun. Na Břeclavsku však došlo k navýšení jen zřídka. Naopak přibývá obcí, kde lidé snižují náklady na likvidaci odpadu tím, že se zapojují do třídění recyklovatelného obsahu popelnic.

Na Hustopečsku k nim patří Uherčice a Šitbořice. Na Mikulovsku se tímto směrem vydalo Březí, Drnholec nebo Mikulov.