Posílají novinářům tiskové zprávy. Dělají tím radnici reklamu. Vedení měst se přesto brání, že nejsou tiskové mluvčí. Eliška Windová je na břeclavské radnici referentka vnějších vztahů, Dana Smrčková zase v Mikulově PR manažerka.

„Nechtěli jsme to koncipovat tak, že bude za město mluvit jediný člověk. Hledali jsme takovou osobu, která by nějak zlepšila kontakt s médii,“ vysvětlil tajemník břeclavské radnice Zdeněk Opálka.

Články z akcí, které organizuje město a organizování tiskových konferencí podle něj nemůže zvládnout jeden člověk, který se před příchodem Windové na úřad této práci věnoval. „Jak někteří lidé tvrdili, že je to pozice navíc, tak není. Navíc je nutná zastupitelnost,“ uvedl tajemník.

„Nechceme Elišku Windovou stavět do role jediného člověka, která bude v kontaktu s novináři. Média mají stále možnost komunikovat s tajemníkem či vedením města,“ poznamenal Opálka.

Tradice v Hodoníně

Pozice tiskový mluvčí je naopak už několik let zažitá na radnici v sousedním Hodoníně. Ovšem jedná se o jakéhosi prostředníka, který dotazy novinářů posílá konkrétním úředníkům a jejich odpovědi pak přeposílá zpět. Tento systém je tedy mnohem zdlouhavější než v Břeclavi.

Podobnou pozici jako v Břeclavi zastává v Mikulově Dana Smrčková. Je PR manažerka. Zatím pracuje pod obchodní společností Mikulovská rozvojová, ale zanedlouho podle všeho bude spadat pod vedení města.

„Necítím se být mluvčí jako takovou. Zkrátka zprostředkovávám informace, které plynou z města,“ nechala se slyšet Smrčková.

Podle tajemníka mikulovské radnice Jiřího Večeři má PR manažerka za úkol, aby Mikulov byl vidět. „Ale neřešíme tuto pozici s cílem, aby vznikl mluvčí městského úřadu,“ poznamenal Večeřa.

Mikulov hledá už delší dobu nejvhodnější možný model. Smrčková přechodem z Mikulovské rozvojové přímo na radnici bude blíž dění ve městě a hlavně více v kontaktu s úřadem.

Naopak pozice tiskového mluvčího možná vznikne na hustopečské radnici. Zatím se ovšem jedná o záměr vzniku takového místa. „Snažíme se zefektivnit veškeré procesy. Máme pocit, že informovanost směrem ven je potřeba. Mělo by to zapadnout do celkového konceptu města,“ sdělil hustopečský starosta Luboš Kuchynka. Zatím je podle něj předčasné mluvit o tom, co všechno bude člověk dosazený na tuto pozici dělat, protože vedení města má zatím pouze myšlenku v hrubých obrysech.

To Pohořelickým se mluvčí městského úřadu nevyplatí. „Nemáme na to peníze. Znamená to minimálně částečný úvazek. Jsme moc malé městečko. Co se týká kulturních akcí, ty zvládne rozeslat naše kulturní referentka,“ nechal se slyšet starosta Pohořelic Josef Svoboda.