Kontrolujícím inspektorům chyběly také doklady o odvozu odpadních vod z jímky u budovy obecního úřadu. „Z dešťové kanalizace tekly do Pradlenky směsi balastních a odpadních vod, zapáchajících po splašcích. Bakteriální nárůsty svědčily o dlouhodobém vypouštění,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Podle něj obci přitížilo i to, že potok se vlévá do říčky Štinkovka, která patří mezi významné toky a vlévá se do vodního díla Nové Mlýny.

K vypouštění nečistých vod neměla obec také povolení. „Vodní zákon jednoznačně stanovuje povinnost vypouštět odpadní vody na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu,“ potvrdil Augustin.

Podle starosty Bojanovic Ladislava Kachyni doplatila obec na to, že nemá čistírnu odpadních vod. Znečištění toku podle něj nahlásil inspekci místní obyvatel. „Bylo to na udání, výsledek je stotisícová pokuta pro obec,“ neskrýval rozčarování Kachyňa.

Za co je pokuta:

Voda z kanalizace znečistila potok Pradlenka v Horních Bojanovicích.

Ten se dále vlévá do významného toku Štinkovka, který ústí ve vodním díle Nové Mlýny.

ČIŽP udělila obci pokutu ve výši 100 tisíc korun.

Obec učinila opatření a plánuje čistírnu odpadních vod.

Už udělal dostupná opatření, aby se situace neopakovala. „Zaslepili jsme septik a vyvážíme jímku. V současné době máme hotový projekt na čističku. Její výstavba je ale pro tak malou obec jako jsou Horní Bojanovice velké sousto. Odhady na výstavbu se pohybují kolem 70 až 100 milionů korun. Pokusíme se o dotace,“ má v plánu.

O znečištěném potoku obyvatelé ví. „Je to tak od nepaměti, protože čistírnu vod nemáme. Myslím, ale, že udávání škodí všem obyvatelům. Bohužel jich v obci se jich teď v obci objevilo víc,“ posteskl si například František Kopčík.

Začátkem roku už udělila inspekce životního prostředí sto padesáti tisícovou pokutu obci Bořetice. Důvodem bylo vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod do potoka Járek a do říčky Trkmanka.

Pokutu sto tisíc korun za znečištěnou odpadní vodu dostal také Drnholec. Závadná kapalina vytékala z městysem vlastněné kanalizace do melioračního kanálu pod zámkem.

Špatnou zkušenost mají také v Krumvíři. Za nedovolené vypouštění odpadních vod dostala před dvěma lety obec pokutu ve výši osmdesát tisíc korun.