Přispěvatele žádá, aby nechali papír řádně svázaný na viditelné místě před svým domem. „Získané finanční prostředky budou použity na nákup ovoce na dětský tábor Kdousov,“ ujišťuje Bukovská.